develop free website
Mobirise

Cursussen & Workshops

Vanaf 2021 verzorgt KoiCave ook professionele cursussen voor haar leden. We zijn hiervoor de samenwerking met Koi-Academy.nl aangegaan. Een in koicursussen gespecialiseerde organisatie met jarenlange ervaring op het gebied van cursussen voor beginners en gevorderden. Deze samenwerking geeft garantie op kwaliteitscursussen door ervaren docenten en hierdoor kunnen we een volledig pakket cursussen aanbieden, over de volle breedte van de koihobby. Veel mensen zijn al opgeleid door Joop van Tol en Marco Zegers en zij zullen zeker beamen dat dit een uitstekende investering in de hobby zal zijn. Alle cursussen zijn geheel verzorgd en inclusief lunch, fraai cursusboekje, koffie/thee/fris, materiaal en schrijfgerei.

De cursussen worden, voor zolang dat nodig is, geheel volgens de COVID-19 richtlijnen van de RIVM gegeven.


Mobirise

KoiAcademy: Prijzen en inschrijven.

Prijzen voor de theoriecursussen bedragen € 60 en voor de praktijkdagen € 80. Leden van de KoiCave krijgen hierop € 10,-- korting. Inschrijven doet u door een mail te sturen naar cursus@koi-academy.nl onder vermelding van de namen van de deelnemers, beoogde cursussen en als u lid bent uw lidmaatschapsnummer. U krijgt binnen enkele dagen een bevestigingsmail waarin het precieze adres en betaalgegevens zullen staan. Definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling.

Locaties

We trachten de cursussen voor eenieder bereikbaar te maken en hebben locaties in
Veldhoven (bij Eindhoven), Delden (bij Hengelo), De Groeve (Noord Drenthe) en Druten (bij Tiel).

Aanvang: 10:00 uur (zaal open om 09:30). Afsluiten rond 16:30 uur.

KoiCave & KoiAcademy Agenda

Gezondheid.

Een voornaam doel van Koi-Academy is om het welzijn van koi en het hieraan gekoppelde plezier van de hobbyist te vergroten. Vaak haken beginnende hobbyisten af vanwege het feit dat ze veel problemen ondervinden met het gezond houden van hun vissen. Veel leed is echter te voorkomen door een juiste verzorging. Mochten zich toch problemen voordoen, dan kunt u een onderzoek instellen of laten instellen. De weg naar een juiste diagnose is dan zeer belangrijk. Regelmatig worden verkeerde conclusies getrokken of onjuiste behandelmethoden toegepast. Om een juiste diagnose te stellen of te laten stellen is gestructureerd werken van belang, daarnaast dient u natuurlijk kennis te hebben van hetgeen u aan ziekteverwekkers kunt tegenkomen. Pas na een waterdichte diagnose en het oplossen van de onderliggende oorzaak, volgt dan een behandelplan. Helaas wordt dat vaak ondoordacht en slecht toegepast. Onderstaande modules helpen u om ziektes te voorkomen, controlemaatregelen in uw routines in te bouwen, een gedegen onderzoek in te stellen dat leidt tot een juiste diagnose waarna met de juiste medicatie een onderbouwd behandelplan kan worden opgesteld en toegepast. Dit alles in begrijpelijke taal, voorzien van duidelijke, fraai vormgegeven cursusboekjes, duidelijke PowerPointpresentaties en onderbouwd met veel boerenlogica en voorbeelden. Het onderdeel gezondheid bestaat uit vier cursusdagen. Uiteraard kunt u hierin een keuze maken, welke u wel en welke u niet wilt volgen.

Mobirise

KoiAcademy:
Preventie, Controle, Onderzoek en Diagnose

20 februari 2021 Druten

Voorkomen is beter dan genezen. Ook bij vissen! In de ochtend leert u waardoor en waarvan uw koi ziek kunnen worden. Met de dan opgedane kennis kunt u maatregelen nemen om dat te voorkomen (preventie). Daarnaast wordt een set van controlemaatregelen aangereikt, waardoor u een (dreigend) probleem in een vroeg stadium leert herkennen en dus meer tijd wint om in te grijpen en erger te voorkomen. Op het moment dat u een probleem constateert is het van belang dat u rustig en systematisch te werk gaat. Paniek is ook in de koihobby een slechte raadgever. Wij helpen u gestructureerd te werk te gaan, waardoor de foutkans fors kleiner wordt. In de middag leert u de verschillende onderzoeksmethoden die mogelijk zijn binnen de koihobby en welke u daarvan zelf kunt toepassen. Het stellen van een juiste diagnose is namelijk zoveel meer dan het maken van een afstrijkje….

Docent: Joop van Tol

€10,- Korting
voor KoiCave leden

Mobirise

Praktijkdag koibehandelen

6 maart 2021 Veldhoven

Op deze dag gaan we een aantal zaken in de praktijk toepassen. We laten u zien hoe u een koi met zo weinig mogelijk stress kunt vangen, hanteren en verplaatsen. We tonen u hoe en waar u het beste afstrijkjes kunt maken en hoe u een vis verdooft. Daarna voeren we een wondbehandeling uit, maken een swab en leren we u hoe u uw eigen vis kunt injecteren. Al deze handelingen voert u vervolgens zelf uit. In de middag gaat u, na een professionele demonstratie, zelf aan de slag met “naald en draad” om zich de kunst van het hechten eigen te maken. Tot slot voeren we sectie uit op de koi, zodat u ook op deze manier een diagnose kunt stellen en leert waar de verschillende organen zich bevinden. Uiteraard proberen we hier vissen voor te krijgen die zijn opgegeven en gaan we zo diervriendelijk als mogelijk te werk. Na het afstrijken worden de vissen diervriendelijk geëuthanaseerd, zodat ze geen hinder meer hebben van de opvolgende handelingen.

Docenten: Marco Zegers, Joop van Tol, Ad Jacobs en Carla de Jonge

€10,- Korting
voor KoiCave leden

Mobirise

Microscopie Praktijk

17 april 2021 Delden
18 september 2021 Veldhoven

Parasieten, soms zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt zien, kunnen je koi teisteren. Deze vijanden kunnen zichtbaar gemaakt worden met behulp van een microscoop. Dit is een stukje gereedschap waarmee je moet leren werken. Hier ligt de nadruk dan ook op tijdens deze cursusdag. Je kunt aan deze praktijkcursus deelnemen met of zonder eigen microscoop. In de ochtend starten we met een stukje theorie. Tevens geven we u tips voor de eventuele aanschaf van een eigen microscoop. Nog voor de middag oefenen we met het scherpstellen van de microscoop en bekijken we gefixeerde preparaten. Na de lunch volgt een stukje theorie over het vangen van een koi en het maken van afstrijkjes. Daarna gaan we dit in de praktijk brengen door een zelf afgenomen afstrijkje te beoordelen onder de microscoop. Hiervoor zullen vissen beschikbaar zijn.

Docent: Marco Zegers

€10,- Korting
voor KoiCave leden

Mobirise

Koiparasieten, medicatie en behandelplan

2 oktober 2021 Delden

Ken je vijand! Het herkennen van de specifieke koiparasieten is best lastig. We besteden hier een groot deel van de ochtend aan. Hierin worden namelijk veel fouten gemaakt, waardoor door een foute diagnoses, soms verkeerde behandelingen worden ingezet die de neerwaartse spiraal waarin uw vijver zich bevindt, alleen maar versterken. Door middel van veel (bewegend) beeldmateriaal en het duiden van de specifieke verschillen en gedragingen van parasieten zult u die fout niet (snel) meer maken.

Na een juiste diagnose volgt, afhankelijk van de ernst van de situatie, een behandelplan. Een onderschat onderdeel met vaak desastreuse gevolgen voor de vijver en haar bewoners. De gemiddelde beschrijving op de verpakking van bestrijdingsmiddelen is volstrekt onvoldoende om een goed behandelplan te maken. Welke groepen van medicatie zijn er? Wat zijn de gevaren? Welk medicijn pas ik wanneer en waar toe? Hoe en in welke frequentie pas ik ze toe? Na deze middag hebt u daar een veel beter beeld bij.

Docent: Joop van Tol

€10,- Korting
voor KoiCave leden

Waterkwaliteit

Ziekteveroorzaker nummer één is met stip een slechte waterkwaliteit of verkeerde watersamenstelling. U leert wat deze begrippen inhouden, welke parameters daarbij van belang zijn, hoe die parameters onderling samenhangen en hoe u ze onder controle kunt krijgen en houden. Dit alles in begrijpelijke taal hoewel vrij diep op de materie wordt ingegaan. Uiteraard voorzien van een prachtig naslagwerk.

Mobirise

Waterkwaliteit en Watersamenstelling

9 oktober 2021 De Groeve

Koihouden is water houden. Als je water goed is, is je koi ook goed. Uitspraken met een grote kern van waarheid. De parameters die de waterkwaliteit bepalen komen ’s ochtends aan de orde. Hoe zorg ik dat die parameters in de veilige zone blijven? Wat betekenen ze eigenlijk? Door de betekenis en samenhang te zien beleeft u enkele “eureka” momenten en hebt u het veel sneller door als zaken mis dreigen te gaan.

’s Middags gaan we het hebben over de watersamenstelling. Waaruit bestaat water? Welke stoffen zijn hierin opgelost? Welke parameters hangen hiermee samen? Welke behoefte hebben mijn koi? Hoe, wanneer en hoe vaak moet ik die meten? Hoe zorg ik dat de watersamenstelling op deze behoefte is afgestemd? Waar zitten de valkuilen? Hoe kan ik die voorkomen? Op al deze vragen krijgt u het antwoord in deze cursus.

Docent: Joop van Tol

€10,- Korting
voor KoiCave leden

Koibeoordeling

Misschien wel het leukste onderdeel van de hobby. Maar ook best een moeilijk onderdeel. Om überhaupt aan jureren op een show toe te komen moet er veel gebeuren. De organisatie van een show en de opleiding en skills van een bencher en jurylid mogen niet worden onderschat. Onderstaande modules leren u de regels van een koishow en het beoordelen van koi. Deze cursussen zijn echter ook zeer geschikt als u geen ambitie heeft om jurylid te worden. Het geeft u zeer veel nieuwe inzichten en verdieping over het kunnen selecteren van de beste koi binnen uw prijsklasse (dat hoeven geen koi van duizenden euro’s te zijn).

Mobirise

Variëteitenherkenning en Showklassenindeling

20 maart 2021 Veldhoven

"Hoe heet die gele daar?", vraagt de buurman. Juist dan kunt u er dan natuurlijk net niet opkomen. Dat vergt nog enige studie. Toch is het niet zo heel moeilijk. Als je wat standaardtermen kent, schiet de naam van de variëteit je vaak snel weer te binnen. De ochtend gebruiken we om u handvatten en beschrijvingen te geven, zodat de buurman u niet nog eens met uw mond vol tanden laat staan! We doen dit een unieke manier, waardoor u zonder veel rijtjes te hoeven leren, toch heel veel variëteiten kunt benoemen en onthouden.

Veel hobbyisten hebben moeite om een koi in de juiste showklasse te plaatsen. Benchen is een vak apart. Toch maakt deze kennis een bezoek aan een show veel interessanter. U leert welke koi met elkaar in competitie gaan er waarom. Men ziet vaak op tegen het "stampwerk" dat er ogenschijnlijk bij komt kijken. Deze middag leert u trucs, zodat u iedere vis in de juiste showklasse kunt plaatsen. Zonder stampwerk en zelfs zonder dat u noodzakelijkerwijs de naam van de variëteit hoeft te weten! Een unieke cursus die u tot vele inzichten zal brengen.

Docent: Joop van Tol

€10,- Korting
voor KoiCave leden

Mobirise

Koibeoordelen (Jureren)

5 juni 2021 Veldhoven

Hoe leuk zou het zijn als u straks op het KOI EVENT in Appeltern rondloopt met een veel beter beeld van de wedstrijd? Aandachtig turen de juryleden in de showvaten. Wat doen ze nu precies? Wat maakt het dat ze jouw vissen kunnen beoordelen? Waar kijken ze naar? Hoe word je eigenlijk jurylid? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe is zo'n show georganiseerd en welke titels zijn er te winnen? Een kijkje achter de schermen op het gebied van koiwedstijden en jureren. Na deze ochtend zijn er voor u geen geheimen meer!

Wat is een goede en wat een minder goede koi? Op welke onderdelen wordt gejureerd? Welke punten zijn positief en welke negatief? Wat is bij welke variëteit of showklasse belangrijk en waarom? Deze middag leert u de basisbeginselen op het gebied van het jureren van koi. Voor deze module hoeft u geen jureerambities te hebben. Deze module is namelijk ook zeer nuttig om te volgen voor het aankopen van uw eigen koi. De beste koi voor de beste prijs is natuurlijk uw streven. Wij geven tips om dit ook daadwerkelijk te laten slagen. U "moet" immers jaren tegen uw aankopen kijken. Miskopen leveren nu eenmaal geen positieve bijdrage aan uw hobby.

Docent: Joop van Tol

€10,- Korting
voor KoiCave leden